Aktualności

Zapytanie ofertowe

Opublikowany 05 maja 2016

Przeprowadzamy postępowanie ofertowe na przygotowanie modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach działania 1.2. POPW.
Szczegóły widnieją w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty 1
Formularz oferty 2