контакт

SCORPIO POLAND
ul. Pabianicka 71/77, 95-030 Rzgów

тел./факс.: + 48 42 215 22 80, тел./факс.: + 48 42 215 28 29
моб. тел: + 48 500 700 500
e-mail: biuro@500700500.pl